1. Použití pentagramu

K vyvolání démonů někteří lidé používají temné rituály s použitím pentagramu 9 stop velkého.
Jeden pentagram je vytvořen pro vyvolávajícího a druhý pentagram se musí vytvořit pro vyvolávaného démona, který se k pentagramu připoutá.
Vytvoření kruhu a hvězdy je většinou součástí většího rituálu a obvykle se tímto vyvolávají velmi nepředvídatelní démoni a zlí duchové. Takže jen na vaše riziko!


2. Vyvolávání do křišťálové koule

Křišťálovou kouli musí používat silné lidské médium, které bude schopno vidět a slyšet hlas ducha, kterého vyvolá právě přes křišťálovou kouli. Slova ducha poté předá evokerovi.
Obvykle médium promlouvá k duchovi v křišťálové kouli. V jiných případech může být duch umístěn do symbolického obrazu nebo diagramu, ze kterého nemůže vyvolávaný duch uniknout.
Použitím křišťálové koule se očekává, že lidské médium bude schopno vidět ducha a slyšet jeho hlas a předá slova evokerovi. Obvykle médium mluví o duchu. V jiných případech může být duch umístěn v symbolickém obrazu nebo vykreslující do schématu, ze kterého nemůže uniknout bez povolení kouzelníka.3. Vyvolání čarodějnice pomoci zrcadla

Začněte v dobře osvětlené místnosti. Zapalte několik svíček a zhasněte světla. Jakmile máte ze svíček dostatek vosku, pošplíchejte zrcadlo voskem. Potom naneste sůl kolem zrcadla a na sebe. Rozestavte svíčky kolem sebe a hlavně buďte velmi klidní.
Jakmile je vosk zaschlý, vezměte nůž a vyrežte do vosku typ ducha, kterého chcete přivolat. Nakonec si vezměte nůž, nařízněte si prst a rozmažte po zrcadle trochu své krve.
Potom začněte odříkávat: „Čarodějnice cestující časem, potřebujeme tvou pomoc, ach přichází tvůj duch.Sdílejte prosím!